Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
 
 • Qui Pro Quo

  »

 • Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole ?

  »

 • Ferie z Kulturą

  »

 • Spotkanie z Planszówką

  »

Image Name

Qui Pro Quo

»

 

Kliknij w logo
Kliknij w logo

Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej
Impreza cykliczna
XVI Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek - podsumowanie

XVI Dynowski Młodzieżowy Konkurs Kolęd i Pastorałek - podsumowanie

Link do galerii na końcu artykułu.

PROTOKÓŁ JURY

XVI DYNOWSKIEGO MłODZIEŻOWEGO KONKURSU KOLĘD
I PASTORAŁEK

20 stycznia 2013r.

zorganizowanego przez Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie,

Liceum Ogólnokształcące w Dynowie i Towarzystwo Przyjaciół Dynowa.

Jury w składzie:

Aneta Pepaś - Przewodnicząca Komisji
Zuzanna Nosal,
Daniel Maziarz

 po wysłuchaniu 14 prezentacji (7 zespołów i 7 solistów w kategoriach: Gimnazja i Szkoły Średnie ) postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:


W KATEGORII GIMNAZJUM – SOLIŚCI:

 W tej kategorii nie przyznano I miejsca.

II miejsce – srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł dla Magdaleny Niemiec z Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie – opiekun Tomasz Tereszak

III miejsce -brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł dla Natalii Twardy z ZSz z Łubna


W KATEGORII GIMNAZJUM – ZESPOŁY INSTRUMENTALNO -WOKLANE

I miejsce – złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł dla zespołu instrumentalno- wokalnego z Zespołu Szkół w Dynowie prowadzonego przez
P. Tomasza Tereszaka

 II miejsce - srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł dla zespołu instrumentalno-wokalnego „Interwał” z Zespołu Szkół nr 5 w Dylągowej prowadzonego przez P. Arkadiusza Banasia

 III miejscebrązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł dla Wioletty Dańczak i Natalii Sieńko z Zespołu Szkół nr 1 w Bachórzu – zespołu prowadzonego przez P. Arkadiusza Banasia

  Wyróżnienie w postaci MISIA otrzymał zespół instrumentalno-wokalny
z Zespołu Szkół nr 3 w Łubnie prowadzony przez P. Tomasza Tereszaka


W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – SOLIŚCI:

I miejsce - złote bombki ex acquo i nagrody pieniężne w wysokości po 150 zł
dla Natalii Twardy i Wioletty Potocznej z LO im. KEN w Dynowie

II miejsce - srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł dla Mateusza Buża z II LO im. Płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie. Opiekunem muzycznym Mateusza jest P. Sławomir Gołąb 

III miejsce - brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 50 zł dla Karoliny Szpak z Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie

Wyróżnienie otrzymała Samuela Łach z II LO im. płk. Leopolda Lisa Kuli
w Rzeszowie


W KATEGORII SZKOŁY ŚREDNIE – ZESPOŁY INSTRUMENTALNO-WOKALNE

I miejsce – złota bombka i nagroda pieniężna w wysokości 250 zł dla zespołu instrumentalno-wokalnego LO im. KEN w Dynowie prowadzonego przez P. Andrzeja Szula i Elżbietę Klaczak-Łach

 II miejsce – srebrna bombka i nagroda pieniężna w wysokości 150 zł dla zespołu instrumentalno wokalnego LO im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej prowadzonego przez P. Andrzeja Szula i Mieczysława Czarnika

 III miejsce – brązowa bombka i nagroda pieniężna w wysokości 100 zł dla zespołu wokalno-instrumentalnego z Zespołu Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie. Opiekunem zespołu jest P. Anna Mol

Głównym kryterium oceny Komisji Artystycznej były:

 dotyczy kategorii – zespoły (gimnazja, szkoły średnie)

  - możliwości wokalne i instrumentalne zespołów młodzieżowych;
 - jakość aranżacji, indywidualizacja wokalna i instrumentalna;

- właściwa interpretacja kolęd, emisja głosu, dynamika przekazu, jak również świadome łączenie instrumentów, ich współbrzmienie, barwa skorelowane
z wybranymi do zaprezentowania utworami;
 - barwa głosu wokalisty i przemyślany dobór utworów do wykonania;
- ogólny wyraz artystyczny – „pomysł” wykonawców na swój występ, elementy teatralizacji, umiejętność znalezienia się na scenie, skupienie uwagi na wygląd sceniczny, ujednolicony strój na scenie, również korespondujący z treścią prezentowanych utworów.

 Te warunki zostały spełnione przez nagrodzone zespoły w kategorii gimnazja
oraz szkoły średnie.

Głównym kryterium oceny Komisji Artystycznej były:
dotyczy kategorii – soliści (gimnazja, szkoły średnie)

 - możliwości wokalne wykonawców (gimnazjum i szkoły średnie);
 - jakość aranżacji, indywidualizacja wokalna;
- właściwa interpretacja utworu, barwa głosu wokalisty i przemyślany dobór utworów do wykonania;
- właściwa interpretacja utworu, barwa głosu wokalisty i przemyślany dobór utworów do wykonania;
- „przeżycie” utworu, wyrażanie uczuć za pomocą głosu, zwrócenie na siebie uwagi, dynamika przekazu, zainteresowanie, zaciekawienie słuchaczy, „mowa ciała”;
 - poprawność artykulacyjna, emisja głosu, zmiana dynamiki, barwy, przechodzenie z jednego rejestru do drugiego;
- ogólny wyraz artystyczny – „pomysł na swój występ na scenie”, elementy teatralizacji.

Te warunki zostały spełnione przez nagrodzonych solistów w kategorii gimnazjum oraz szkoły średnie.

Jury przyznało również nagrodę specjalną ufundowaną przez radnego powiatowego P. Aleksandra Stochmala dla Samueli Łach

Główne nagrody – bombki wykonali uczestnicy zajęć ŚDS w Dynowie pod kierunkiem P. Daniela Maziarza.


            Komisja podkreśliła dobry poziom artystyczny uczestników konkursu, pogratulowała wszystkim zdobywcom bombek i wyróżnień. Szczególnie słowa uznania skierowali jurorzy do zdobywców złotych bombek gratulując pięknych aranżacji i wokaliz. To zasługa nie tylko samych uczestników, ale także w dużej mierze ich nauczycieli wychowania muzycznego, jednocześnie akompaniatorów
i aktywnych instrumentalistów Panów: Arkadiusza Banasia, Tomasza Tereszaka, Andrzeja Szula i Sławomira Gołębia.

 Gośćmi XVI Konkursu był zespół instrumentalno-wokalny MOK w Dynowie prowadzony przez P. Tadeusza Podulkę, a tym razem pod batutą Jakuba Trybalskiego.

 Był to kolejny dynowski wieczór, na którym śpiewano pięknie ze sceny i licznie zgromadzonej widowni.

Wykaz sponsorów

    Posiłki

 1. Torino – P. Barbara Bielec
 2. Laloco -  P. Edward Hess
 3. Paradise – P. Leokadia Derda
 4. Oberża  - P. Zdzisław Pończocha
 5. Semafor -Państwo Irena i Bronisław Kopaccy


Maskotki

1. Pani Ewa Kośmider – Rozdroże

2. Danuta i Józef Kijowscy – Księgarnia Zuza

3. Pan Krzysztof Sierant

4. Dyrekcja i Grono Pedagogiczne LO Dynów

5. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dynowa Pan Andrzej Stankiewicz

Nagroda specjalna dla Samueli Łach ufundowana
przez radnego powiatowego P. Aleksandra Stochmala


Nagrody pieniężne

1.P. Michał Ostafiński – 600 zł

2. Wójt Gminy Dynów – 600 zł

3. MOK w Dynowie – 400 zł

Książki ufundował – serwis regionalny „Galicjusz.pl”


Wykaz uczestników

XVI Młodzieżowego Konkursu Kolęd i Pastorałek

20 stycznia 2013 roku

G  I  M  N  A  Z  J  A

Soliści

1.Natalia Twardy Zespoł Szkół nr 3 w Łubnie
Opiekun P. Tomasz Tereszak

2.Magdalena Niemiec – Zespół Szkół nr 3 w Łubnie
opiekun P. Tomasz Tereszak

------------------------------------------------------------------------------------

Zespoły

1. Zespół instrumentalno-wokalny –ZSz Łubno
Opiekun P. T.Tereszak

2. Wioletta Dańczak, Sieńko Natalia- Zespół Szkół nr 1 w Bachórzu
Opiekun P. Arkadiusz Banaś

3. Zespół „Interwał” – Zespół Szkół nr 5 w Dylągowej
Opiekun P. A. Banaś

4.Zespół instrumentalno-wokalny – Zespół Szkół Dynów
opiekun P. T. Tereszak

SZKOŁY ŚREDNIE

Soliści

1. Mateusz Buż – II Liceum Ogólnokształcące im. płk Leopolda Lisa- Kuli w Rzeszowie,
opiekun P. Sławomir Gołąb

2. Karolina Szpak – Zespół Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie
opiekun P. Anna Mol

3. Wioletta Potoczna – Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowie
opiekun P. Elżbieta Klaczak Łach

4. Natalia Twardy – LO Dynów
Opiekun P. E.Klaczak-Łach

5. Samuela Łach  II LO Rzeszów

ZESPOŁY

1. Karolina Szpak, Szymon Ryba- śpiew, akompaniament Mateusz Paździorny- Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie
Opiekun P. A Mol

2. Zespół wokalny Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowej,
Opiekun – Mieczysław Czarnik

3. Zespół - wokalno instrumentalny LO Dynów
Opiekunowie: E. Klaczak -Łach i Andrzej Szul

powrót do listy wydarzeń...

 

 

 

WCZYTYWANIE