Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
 
 • Qui Pro Quo

  »

 • Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole ?

  »

 • Ferie z Kulturą

  »

 • Spotkanie z Planszówką

  »

Image Name

Qui Pro Quo

»

 

Kliknij w logo


Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej

Projekt
Pollywood Story

Pollywood Story

Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie w terminie 02.03. 2015 - 30.09 2015 planuje realizować projekt: „POLLWOOD STORY”: AKADEMIA FILMOWA DLA SENIORÓW i MŁODZIEŻY.

Inicjatywa otrzymała dofinansowanie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: edukacja medialna i informacyjna.

W odpowiedzi na pojawiające się wśród starszego pokolenia mieszkańców Dynowa pytania o możliwość nauki obsługi komputera i Internetu, postanowiliśmy stworzyć ciekawy i inspirujący projekt edukacyjny, który im to umożliwi. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę z problemu coraz większej izolacji społecznej ludzi starych i marginalizacji ich wartości, spowodowanej niskim poziomem wiedzy na temat narzędzi medialnych, jak i korzyści płynących z użytkowania sieci i czerpania z jego zasobów. Szczególnie mieszkańcy małych miast gdzie dostęp do nowych technologii bywa utrudniony (powody ekonomiczne, rodzinne, społeczne, komunikacyjne) cierpią z powodu społecznej izolacji i wykluczenia z działań obywatelskich i kulturalnych wykorzystujących media jako narzędzia.

CELE:

Nauczymy seniorów korzystać z podstawowych narzędzi medialnych jak : komputer, aparat cyfrowy, kamera, przenośne urządzenia mobilne oraz praktycznego zastosowania narzędzi internetowych: sieć, portale społecznościowe, poczta internetowa, itp.

Chcemy również w ten sposób zainicjować zmianę statusu seniora w społeczeństwie, poprzez stworzenie odpowiednich warunków do czynnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym oraz doprowadzić do poczucia lepszej jakości życia na poziomie również indywidualnym. Powstanie Akademia Filmowa Seniora, która stanie się miejscem edukacji medialnej i rozwoju artystycznego. Seniorzy rozwiną swoja wiedzę na temat dostępnych nowych technologii, nauczą się ich praktycznego zastosowania, np. do działań twórczych. Będą rozwijać umiejętności artystyczne (pisarstwo, aktorstwo, sztuka robienia filmu) oraz medialne (obsługa Internetu oraz narzędzi cyfrowych).

Współpraca z młodymi ludźmi przy realizacji produkcji filmowej, pomoże im stworzyć nowe „ścieżki komunikacyjne” pomiędzy tymi odległymi od siebie wiekowo pokoleniami. Z kolei tworzenie krótkich etiud dokumentalnych o seniorach, skłoni młodych ludzi do bliższego przyjrzenia się ich codziennemu życiu, problemom z jakimi się zmagają oraz poznaniu ich osobistych historii życiowych (które staną się tematem scenariusza filmowego). Będą mieli jednocześnie możliwość zobaczenia, że niezależnie od wieku i posiadanych kompetencji, stanu zdrowia czy statusu ekonomicznego, drzemie w człowieku potencjał, energia do działania i chęć realizacji swoich pasji i talentów.

UCZESTNICY:

W projekcie weźmie udział 30 os. grupa seniorów ( kobiet i mężczyzn ), oraz 20 os. grupa młodzieży. Starszych uczestników będziemy szukać wśród członków takich organizacji jak: Uniwersytet Złotej Jesieni, Związek Emerytów i Rencistów, Dom Pogodnej Starości im. Brata Alberta, Chór „Akord” oraz poprzez indywidualne kontakty z mieszkańcami Dynowa. Do młodzieży dotrzemy poprzez multimedialną grupę licealistów, działającą przy MOK w Dynowie (www.idynow.pl) oraz szkoły średnie. Do współpracy zaprosimy osoby związane z profesjonalnym środowiskiem filmowym ( aktorów, reżyserów, scenarzystę, charakteryzatora, specjalistę od kostiumów, montażystę, operatora , fotografika, specjalistę od PRu filmowego, oraz tworzenia dokumentu filmowego ). Współpraca i stały nadzór grafika pozwoli stworzyć spójną koncepcję identyfikacji wizualnej projektu, która zostanie zaimplementowana przez seniorów i młodzież na grunt multimedialny, przy współudziale specjalistów od obsługi Internetu oraz innych narzędzi cyfrowych.

Kadra projektu: Piotr Brożek (reżyser i Rektor Akademii); Ewa Golis (warsztat: film dokumentalny i montaż); Justyna Stasio (warsztaty scenopisarskie), Marek Pyś i Lech Dyblik (warsztaty aktorskie), Monika Stopa i Katarzyna Kramnik (warszaty PR-u filmowego); Agnieszka Czewińska Kolektyw „Gęsia Skórka”/ sesja fotograficzna inspirowana filmem; Bartosz Rejmak/ grafik; Latarnicy.

DZIAŁANIA:

Na okres kilku tygodni otwarta zostanie Akademia Filmowa, w której utworzymy Pracownie: scenopisarstwa, filmu dokumentalnego, sztuki aktorskiej, PRu filmowego. Nauce w akademii towarzyszyć będą warsztaty obsługi narzędzi cyfrowych, tworzenie grupy oraz profili uczestników na portalu społecznościowym, oraz praktyczne ich wykorzystanie do naszych celów. Każdemu z seniorów zostanie przydzielony z grupy młodzieży uczestniczącej, jak również spośród wolontariuszy, tzw. Anioł Medialny, który będzie czuwał nad efektywnym przyswajaniem wiedzy o mediach, oraz poprawnym i bezpiecznym korzystaniem z nich.

W trakcie warsztatów i spotkań w stworzonej Akademii Filmowej powstanie scenariusz filmu fabularnego oraz etiud dokumentalnych. Następnie na ich podstawie mieszane grupy seniorów i młodzieży, wraz z profesjonalną ekipą filmową nakręcą film, którego premiera odbędzie się we wrześniu na Rynku dynowskim, podczas gali filmowej. Premierze będą towarzyszyć dodatkowe atrakcje jak bankiet, pamiątkowe odciśnięcie dłoni uczestników projektu w odlewach glinianych, wywiady, oraz premiera filmów dokumentalnych nakręconych przez grupę młodzieży.

REZULTATY:

Seniorzy rozwiną swoja wiedzę na temat dostępnych nowych technologii, nauczą się ich praktycznego zastosowania, np. do działań twórczych. Zwiększą umiejętności artystyczne (pisarstwo, aktorstwo, sztuka robienia filmu) oraz medialne (obsługa internetu oraz narzędzi cyfrowych ).

Współpraca z młodymi ludźmi przy realizacji produkcji filmowej, pomoże im stworzyć nowe „ścieżki komunikacyjne” pomiędzy tymi odległymi od siebie wiekowo pokoleniami. Efektem warsztatów z filmu dokumentalnego będą etiudy dokumentalne. Tworzenie ich skłoni młodych ludzi do bliższego przyjrzenia się ich codziennemu życiu, problemom z jakimi się zmagają oraz poznaniu ich osobistych historii życiowych ( które staną się tematem scenariusza filmowego ) zwiększą ich wiedzę na temat życia starszego pokolenia. Międzypokoleniowa współpraca wytworzy większa świadomość, że niezależnie od wieku i posiadanych kompetencji, stanu zdrowia czy statusu ekonomicznego, drzemie w człowieku potencjał, energia do działania, chęć realizacji swoich pasji i talentów oraz ciągłego uczenia się.

Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie

Kontakt: mok@dynow.pl , tel. kom: 724-999-888

Koordynator: Monika Stopa

Kontakt: tel. kom. 504-780-074, e-mail: monika.stopa@gmail.com

Zapraszamy Państwa do śledzenia działań w ramach naszej inicjatywy na stronie: www.mok.dynow.pl,  

https://www.facebook.com/mok.dynow.3?fref=ts  

http://www.platformakultury.pl/artykuly/135284-pollywood-story-akademia-filmowa-dla-seniorow-i-mlodziezy.html

Fotorelacja z kastingu do filmu: 

http://mok.dynow.pl/zdjecie/174/pollywood-story.html

Projekt jest finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu: edukacja medialna i informacyjna 

powrót do listy projektów...

 

 

 

WCZYTYWANIE