Miejski Ośrodek Kultury w Dynowie
 
 • Qui Pro Quo

  »

 • Jak wykorzystać pedagogikę teatru w szkole ?

  »

 • Ferie z Kulturą

  »

 • Spotkanie z Planszówką

  »

Image Name

Qui Pro Quo

»

 

Kliknij w logo


Newsletter

Chcesz otrzymywać wiadomości o aktualnych wydarzeniach? Podaj Twój adres email i kliknij przycisk Zapisz.Szukaj

Chcesz odnaleźć informację na stronie? Wpisz słowo kluczowe i kliknij przycisk Szukaj.Biuletyn informacji publicznej

Biuletyn informacji publicznej

Projekt
Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013

Dom Kultury + inicjatywy lokalne 2013

Miejski Dom Kultury w Dynowie bierze udział w programie Dom Kultury +, wspieranym przez Narodowe Centrum Kultury. MOK przygotował projekt, który zakłada, że w ciągu kilku miesięcy mieszkańcy najpierw opowiedzą, jak żyje im się w Dynowie, jakie są ich marzenia, a potem podejmą kilka różnorodnych inicjatyw społeczno-kulturalnych ze wsparciem MOK. W efekcie przysłuży się to integracji mieszkańców wokół domu kultury.

Kto mieszka w Dynowie?

W ramach Dom Kultury + inicjatywy lokalne Miejski Ośrodek Kultury przygotował pomysł na to, jak w krótkim czasie uzyskać wiedzę na temat potrzeb różnych grup mieszkańców, ich marzeń związanych z Dynowem, problemów utrudniających podejmowanie inicjatyw. Pomysł był prosty: zaprosić mieszkańców do rozmowy w kilku grupach reprezentatywnych dla sześciotysięcznego, podkarpackiego miasteczka, a mianowicie: kobiet, pracowników instytucji, seniorów, młodzieży, bezrobotnych oraz organizacji pozarządowych. Tę ostatnią grupę nazwaliśmy ekspertami, gdyż ich wiedza na temat w/w grup wynika z podejmowania różnych inicjatyw z nimi i dla nich.

Okazja do rozmowy

Spotkanie z ekspertami odbyło się 23 maja (czwartek). Na spotkaniu obecni byli przedstawiciele kilku dynowskich organizacji: Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”, Związku Emerytów i Rencistów, Klubu Sportowego „Dynovia”, Stowarzyszenia „Aktywny Dynów, Stowarzyszenia De-Novo, Towarzystwa św. Brata Alberta, Towarzystwa Przyjaciół Dynowa. Moderatorkami spotkania były: mgr Elżbieta Wrona i mgr Magdalena Jamroszewicz z Lublina. Podczas spotkania uczestnicy odpowiadali na pytania, które odnosiły się do obszarów ich działalności i wynikających z tego refleksji, rekomendacji, wniosków, pomysłów na działanie.

Problemy małe i duże

Podsumowując rozmowę w w/w gronie można ogólnie wyciągnąć  następujące wnioski: brakuje w Dynowie otwartego dialogu i skutecznej komunikacji pomiędzy różnymi podmiotami zaangażowanymi w działalność na rzecz miasteczka. Wydaje się, że mieszkańcy chcą szukać coraz więcej okazji do spotkań i rozmów na dotyczące ich tematy np. braku pracy, marzeń i problemów młodzieży związanych z mieszkaniem w małym miasteczku, tolerancji wobec osób chorych i niepełnosprawnych, bądź ekologii i  zanieczyszczania przyrody. Ważne również wydają się sprawy dotyczące organizacji imprez kulturalnych oraz rozwoju wolontariatu, aby wspierać osoby starsze, chore oraz samotne.

Co zrobić, by dynowianom żyło się lepiej?

Okazuje się, że dynowianie są chętni do podejmowania nowych pomysłów na działanie, jednak główną barierą w ich realizacji stanowią środki finansowe oraz szybkie zniechęcanie się do kontynuowania przedsięwzięcia z powodu pierwszych niepowodzeń, czy braku większego zainteresowania ze strony szerszej grupy mieszkańców. Te inicjatywy maja tzw. „krótkie życie” – pojawiają się i szybko „gasną”. Wniosek w tym przypadku nasuwa się jeden – należałoby te inicjatywy wesprzeć np. w postaci cyklu spotkań z ekspertami dysponującymi wiedzą na temat sposobów gromadzenia środków finansowych na przeprowadzenie małych inicjatyw lokalnych bądź zorganizować spotkania z organizacjami lub osobami spoza naszego regionu, którym z powodzeniem udaje się działać na rzecz swoich miejscowości. Z pewnością wymiana doświadczeń i rozmowy zawsze są dobrym pomysłem na to, aby wzmocnić w sobie przekonanie, że warto być pomysłodawcą i realizatorem działania, niż tylko odbiorcą pomysłów wymyślonych przez innych – często tych samych ludzi. 

Najważniejsza praca

Kolejne spotkania, które odbyły się 23 maja (czwartek) toczyły się wokół spraw osób bezrobotnych i młodzieży. Podsumowując rozmowy w obydwu grupach można wysunąć wniosek, że problem pracy na terenie Pogórza Dynowskiego dotyczy nie tylko dorosłych osób, ale również młodzieży. Marzą oni żeby studiować i poznawać świat, ale część z nich z obawy o pracę nie zamierza tu wrócić. Ci natomiast, którzy nie obawiają się o swoją karierę zawodową sukcesu upatrują w rozwijaniu własnej firmy na tym terenie. Ich chęć powrotu po studiach do Dynowa wynika również z tego, że chcą zrobić coś dla miasteczka, bo mieszka się tu dobrze, o czym decydują szczególnie walory przyrodnicze.

Młodzi mają głos

Dla młodych ludzi bardzo ważna jest aktywność sportowa. Marzą także, aby w Dynowie było więcej imprez kulturalnych, szczególnie koncertów. Padła również propozycja organizacji plenerów filmowych, ponieważ jak się okazuje młodzież chętnie zaangażowałaby się w inicjatywy integrujące mieszkańców, najlepiej poza instytucjami. Ważne jest dla nich miejsce, które sami mogliby sobie zorganizować i decydować o jego przeznaczeniu.

Coś dla kobiet

W piątek, 24 maja rozmawialiśmy w gronie pracowników instytucji, seniorów i kobiet. I te spotkania okazały się bardzo interesujące. Wśród najważniejszych wniosków można wymienić: zdecydowanie brakuje w Dynowie inicjatyw dla kobiet 50+. Panie chętnie uczestniczyły w  spotkań z ciekawymi ludźmi – najlepiej w zorganizowanej i prowadzonej społecznie kawiarence, w której od czasu do czasu odbywałyby się spotkania, koncerty. A nawet inicjatywy dotyczące ich dzieci. Na „szybko” powstał pomysł organizacji „święta ulic” w Dynowie lub konkursów dla właścicieli ogródków działkowych i ogrodów przydomowych.

Urzędnik też człowiek

Nie obeszło się również bez rozmowy wokół trudnych problemów, jak na przykład wizerunku pracownika instytucji, w tym urzędów w Dynowie. Osoby zaproszone na spotkania wskazywały, że kultura obsługi mieszkańców w instytucjach publicznych jest o wiele lepsza niż było to kilka lat temu. Jednak nadal mieszkańcy czują się jak „petenci”. Wydaje się, że rozwiązanie jest proste: być może należałby zorganizować więcej spotkań w instytucjach, w tym urzędach z mieszkańcami, aby ten stereotyp „niedostępnego urzędnika” zmienić na obraz uśmiechniętej, otwartej osoby, która mieszka w naszym sąsiedztwie.

W związku z tym, że na szersze omówienie spotkań z mieszkańcami w niniejszym tekście nie ma miejsca – przygotujemy dla mieszkańców Dynowa krótki dokument, który będzie stanowił podsumowanie z całości przeprowadzonej diagnozy. Kolejny etap poszukiwania wiedzy na temat ciekawych inicjatyw mieszkańców odbędzie się w czerwcu.

Pokaż nam swój Dynów na fotografii

Zapraszamy Państwa do inicjatywy pt.: Pokaż mi Dynów, a w nim siebie. Osoby, które mają ochotę zabrać na spacer fotografa (osoba współpracująca z Miejskim Ośrodkiem Kultury) i pokazać mu miasto przez pryzmat swoich marzeń, pasji, a być może tego co denerwuje i przez co ciężko jest tu żyć – zapraszamy o zgłoszenie się do Miejskiego Ośrodka Kultury w Dynowie w dniach: 3 – 8 czerwca na numer telefonu: 724-999-888.

Chcielibyśmy, aby zrobioneprzez Państwa zdjęcia stały się zaczątkiem do kolejnych rozmów o naszym mieście, o jego mieszkańcach i o pomysłach na ciekawe inicjatywy, które można wspólnie przeprowadzić w Dynowie. Zdjęcia pozwolą odnieść rozmowę do konkretnego „obrazu”, który być może sprawi, że inni będą mogli zobaczyć daną sprawę z innej perspektywy. Taki spacer po Dynowie, to również okazja do przyjrzenia się naszemu miastu na nowo, do spojrzenia jak na własny dom – i choć czasem wymaga remontu „tu i tam”, to jednak warto o niego dbać.                                                                      

 Zapraszam do udziału w powyższej inicjatywie:

 Aneta Pepaś

 Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury

 Kontakt: 724-999-888 (szczegółowe informacje)

powrót do listy projektów...

 

 

 

WCZYTYWANIE